Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 serdecznie zaprasza osoby starsze do skorzystania z możliwości pobytu w Dziennym Domu Pomocy mieszczącym się w Jastrzębiu-Zdroju

Utworzono dnia 11.04.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 serdecznie zaprasza osoby starsze do skorzystania z możliwości pobytu w Dziennym Domu Pomocy mieszczącym się w Jastrzębiu-Zdroju na ulicy Wrzosowej 4-8-12.

Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących mieszkańcami Miasta Jastrzębie-Zdrój, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.  Jest to ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym zapewniającym seniorom kontakt ze środowiskiem lokalnym, tworzący miejsce do wspólnego spędzania czasu osób w podobnej sytuacji, które przy wsparciu w codziennemu funkcjonowaniu tworzą dla siebie drugi dom poprzez wzajemną samopomoc.  DDP zapewnia uczestnikom usługi opiekuńcze dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, kontaktów z otoczeniem, animowanie sposobów spędzania wolnego czasu i rozwój osobistych zainteresowań. W ramach pobytu zapewniane są 2 posiłki w ciągu dnia oraz w przypadku braku możliwości dotarcia i powrotu z DDP transport.

Pobyt w DDP jest odpłatny. Ustalenie odpłatności za pobyt następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Uchwały Nr XI.137.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany jest w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 4-8-12 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

Szczegółowe informacje dot. w/w placówki można uzyskać u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 32 4349643, 32 4349644 w godzinach od 7.30 do 10.00 oraz bezpośrednio w Dziennym Domu Pomocy tel. 32 4766283 w godzinach od 7:00 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.